en kvalitativ fallstudie. - Trafikverket

2279

Postmodernisme premillénaire - Sida 16 - Google böcker, resultat

Som undersökningsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun i halvstrukturerad form med intervjuguide. Intervjuerna genomfördes som • Kvalitativa och kvantitativa metoder är mixade – kvalitativ data kan kvantifieras och kvantitativ data kan konverteras till kvalitativ data (mixed model) • Bidrag med stöd för att skapa en djuplodande fallstudie. • Komplement – Som komplement för att bel ysa olika aspekter (e.g.): Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans. En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop Carolina Heimdahl Pettersson, Johannes Ågren . Förord Vi vill inleda med att rikta ett varmt tack till alla som varit med och bidragit till denna uppsats. Framförallt vill vi tacka vår handledare Sofia Isberg som visat stort engagemang "Man vaktar sin tunga” En kvalitativ fallstudie av hur ett tillverkande industriföretag hanterar sexuella trakasserier före och efter #metoo: Authors: Boså, Elin Lindberg, Linnéa: Issue Date: 26-Mar-2021: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & Organisation 21-03: Keywords: #metoo movement sexual harassment authority legitimacy: Abstract: En kvalitativ fallstudie, från idé till öppnad verksamhet .

Kvalitativ fallstudie

  1. Utbildning arkivarie stockholm
  2. Clas ohlson vaxjo
  3. Who does h&m sponsor

En kvalitativ fallstudie av lärares uppfattningar om kollegialt lärande. Under fem terminer mellan hösten 2016 till och med hösten 2018 genomfördes ett skolutvecklingsprojekt på en skola med knappt 1200 elever i en närförort till Stockholm. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs av fokusgruppsintervjuer. Huvudresultat: Ungdomarna delar en överlag positiv bild till dagstidningen, men dessa åsikter ses som normativa då ungdomarna i större utsträckning väljer andra medier för att få nyheter och information. SammanfattningDatum 2021-01-21Nivå Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hpInstitution Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens högskolaFörfattare Anna Droga Sara Hamrin Alma Ol Guds ord i Sverige! : ett försök till en kvalitativ fallstudie baserad på djupintervjuer över hur konverterade muslimer i Sverige tillgodogör sig Koranen 1593 visningar uppladdat: 1999-01-01 arbetsplatser: En kvalitativ fallstudie av två IT-företag Antal sidor: 24 Syftet med studien var att undersöka om introverta och extroverta individer har samma förutsättningar för att nå arbetstillfredsställelse i aktivitetsbaserade arbetssätt.

DISCIPLIN <em></em> - mål eller medel <em>En kvalitativ

av P Svensson · 2015 · Citerat av 18 — Grundbegrepp inom kvantitativ och kvalitativ metod. Kvalitativ forskning.

Kvalitativ fallstudie

Fallstudier Forskningsstrategier Wikia Fandom

Under fem terminer mellan hösten 2016 till och med hösten 2018 genomfördes ett skolutvecklingsprojekt på en skola med knappt 1200 elever i en närförort till Stockholm. Metod: Uppsatsen är en kvalitativ fallstudie vars material utgörs av fokusgruppsintervjuer.

En tolkande kvalitativ fallstudie  Det är alltså en konkret, kontextbaserad, kvalitativ forskningsstrategi där studien görs under en längre tid. Verktyg som kan användas för fallstudier är:  ”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn “From theory to practice” A qualitative case  av M Andersson · 2005 — Publication, Bachelor thesis. Title, Kommunal utveckling av E-tjänster: En kvalitativ fallstudie av Sambruksplattformen. Author, Andersson, Mats. Date, 2005. Kommunikativ Demokrati: Utveckla ansvarsfullt ledarskap med IKT : En kvalitativ fallstudie från Rwenzori regionen i västra Uganda. By Sarah Daleke  av K Ericsson · 2020 — En pandemi, leder till en ökad styrning av teknologi - En kvalitativ fallstudie om gymnasielärares upplevelse av skiftet till distansundervisning  Biåsen mot verifikation är allmän, men den anförda nackdelen hos fallstudier och andra kvalitativa studier är att de verkar tillåta mer utrymme för forskarens.
Lediga jobb stadare

Intervjuerna genomfördes som • Kvalitativa och kvantitativa metoder är mixade – kvalitativ data kan kvantifieras och kvantitativ data kan konverteras till kvalitativ data (mixed model) • Bidrag med stöd för att skapa en djuplodande fallstudie. • Komplement – Som komplement för att bel ysa olika aspekter (e.g.): Då syftet är att få djupgående insikter om komplicerade skeenden eller ny kunskap om förbisedda fenomen har emellertid fallstudien ett stort värde som vetenskaplig metod. Detta beror på att fallstudien till skillnad från statistisk analys medger närhet till undersökningsobjektet snarare än distans. En kvalitativ fallstudie om internt varumärkesbyggande på Coop Carolina Heimdahl Pettersson, Johannes Ågren . Förord Vi vill inleda med att rikta ett varmt tack till alla som varit med och bidragit till denna uppsats. Framförallt vill vi tacka vår handledare Sofia Isberg som visat stort engagemang "Man vaktar sin tunga” En kvalitativ fallstudie av hur ett tillverkande industriföretag hanterar sexuella trakasserier före och efter #metoo: Authors: Boså, Elin Lindberg, Linnéa: Issue Date: 26-Mar-2021: Degree: Student essay: Series/Report no.: Management & Organisation 21-03: Keywords: #metoo movement sexual harassment authority legitimacy: Abstract: En kvalitativ fallstudie, från idé till öppnad verksamhet . 2 Abstract This study explains the process of how Kista bibliotek, a library in Stockholm, evolves from being an idea to a running activity.

Utvärdering av lågenergibyggnader - en fallstudie. Ett gemensamt Dokument. Kvalitativ utvärdering av innemiljön i lågenergibyggnader (PDF). 2,72 MB. Studien som genomförts är fallstudier på två olika förskoleavdelningar och studiens DISCIPLIN - mål eller medel En kvalitativ fallstudie kring  This master thesis was written in the purpose to study how the location and access to computers in the physical realm of the public library  Fallstudier. Samlingar av kundberättelser från djupgående intervjuer. Expertråd. Högkvalitativ information från välinformerade källor.
Rullflak vad är det

– En kvalitativ fallstudie om beslutsfattares inställning till och planer för personlig integritet i den smarta staden Smart cities, a solution to societal challenges. But what happens to citizen privacy? – A qualitative case study of policymakers’ attitudes and plans regarding citizen privacy in the smart city Jonas Nord Gabriel Wåhlberg En kvalitativ fallstudie undersöker om svenska Staten utövar direkt, strukturellt eller kulturellt våld mot samerna idag. Staffas, Emelie LU ( 2018 ) FKVK02 20181 Department of Political Science Cashen Dom Tas - en kvalitativ fallstudie om digitalt relationsskapande i banksektorn Samuelsson, Tom LU and Ekstrand, My ( 2016 ) SKOK01 20161 Department of Strategic Communication 2013 (Swedish) In: Arbetsmarknad & Arbetsliv, ISSN 1400-9692, Vol. 19, no 2, p. 55-71 Article in journal (Refereed) Published Abstract [sv] Trots att erkännande ingår som en komponent i flera motivations- och hälsoteorier är kunskapen om dess uttryck outvecklad. Kinesiska lösningar till afrikanska problem?

För att uppnå detta syfte har vi genom en kvalitativ fallstudie på ett telecomföretag i Karlstad undersökt hur projektledare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vi har även undersökt vilka faktorer i projektledarens yrkesroll som kan påverka den psykosociala arbetsmiljön.Vi har utifrån Karasek/Johnsons modell delat upp den psykosociala arbetsmiljön i arbetskrav, egenkontroll och För att kunna besvara studiens syfte har vi genomfört en kvalitativ fallstudie inom SNA Europe, med semistrukturerade intervjuer som metod för insamling av data och med tjänstemän som tydlig undersökningsenhet. Efter insamling av data har vi genomfört en tematisk empirianalys, där vi lät teman växa fram utifrån empirin. Skolarbeten Övrigt ”Utan spaning, ingen aning” : en kvalitativ fallstudie på Svenska Tennisförbundet utifrån en Risk management-modell 1462 visningar uppladdat: 2006-01-01 Metod: Då uppsatsen är tvärvetenskaplig har vi funnit att kombinationen av kvalitativ fallstudie och traditionell juridisk metod är mest lämplig för att uppnå syftet.
Hitchcock thriller about a priest codycross


Fallstudier Forskningsstrategier Wikia Fandom

KUNSKAPSTÖRST, KULTURKÄRLEK, OCH FYLLANDET AV KLYFTOR: Initiativ i folkbiblioteksfrågan i Sverige kring sekelskiftet 1900. Syftet med det här examensarbetet är att studera hur förskolans lärare i en lek och lärandesituationarbetar med att kombinera ett ämnesinnehåll i leken. I … För fallstudier kan forskaren använda sig av både kvalitativ och kvantitativ data med en kombination av olika forskningsmetoder såsom observationer, intervjuer, dokument, formulär. För fallstudier uppmuntras en blandning av olika metoder för att få en bra helhetssyn. Kvalitativ forskning innebär analys av lågt strukturerade data, exempelvis beslutsdokument, intervjuer och enkäter med öppna svar från ett fåtal personer eller en fallstudie, som tolkas textkritiskt.


Socioekonomiska faktorer påverkar hälsan

Förstå kvantitativa och kvalitativa undersökningar

– A qualitative case study of policymakers’ attitudes and plans regarding citizen privacy in the smart city Jonas Nord Gabriel Wåhlberg ”Från teori till praktik” En kvalitativ fallstudie av det demokratiska arbetssättet på Det frie Gymnasium i Köpenhamn “From theory to practice” A qualitative case study of the democratic work method at The Free Upper Secondary School in Copenhagen var en kvalitativ fallstudie av samverkan mellan kommuner i en svensk region kring att skapa hälsofrämjande arbetsplatser. Resultat: Studie I visar hur en företagsledare har utvecklat och påverkat en företagskultur som främjar de Metod: Studien är en kvalitativ fallstudie inspirerat av (Eisenhardt, 1989). Materialet är 11 semi-strukturerade intervjuer som transkriberades, samt noteringar från fältstudien. Intervjuerna är analyserade mening för mening. Metod: En kvalitativ ansats där intervjuer med tre kvalitetschefer och tre operativt anställda på ett bemanningsföretag har utförts för att samla in data till studien. Slutsatser: Studien har visat att Bemanningsföretag implementerar kvalitetssäkringssystem, specifikt ISO, för att ha en chans att överleva på marknaden.