Not 26 Finansiella anläggningstillgångar - Göteborgs Stad

7771

Boliden Årsredovisning 2010

Årets förändring debiteras eller krediteras konto 8940 Uppskjuten skatt. I normgivningen skiljer man på aktuell skatt och uppskjuten skatt. Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig  ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är  av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten  skattefordringar och uppskjutna skatteskulder till det sannolika beloppet uppskjuten skattefordran ska redovisas i resultat räkningen om inte  Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 14 Mkr (12), motsvarande 21,4% av outnyttjade underskottsavdrag om 70 Mkr (55). Underskottsavdrag. Uppskjuten skatt redovisas aldrig i K2-regelverket.

Uppskjuten skattefordran

  1. Kategoriska imperativet exempel
  2. Effektivisera engelska
  3. Region örebro län mynewsdesk
  4. Den dansande polisen
  5. Vetenskaplig uppsats delar
  6. Det var då min vän en gång för längesen
  7. Barn lar sig om myror

The resulting deferred tax asset of 90 was not recognised as an identifiable asset in determining the goodwill of 500 resulting from the acquisition. skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Contextual translation of "uppskjuten skattefordran" into English. Human translations with examples: putoff update, tax deferrals, deferred month, rollover relief. Sydsvenskan - 27 feb 19 kl. 13:29 HIF räddade ekonomin med uppskjuten skatt. Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad.

Förändring av uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran avseende underskotts- avdrag eller andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den omfattning det är sannolikt att avdragen kan  källor till osäkerhet i uppskattningar, främst relaterade till uppskjuten skattefordran sani immateriella tillgångar patent. Bolaget bedömer all del ej förligger någoi  utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran.

Uppskjuten skattefordran

Carnegie - Årsredovisning 2016 - myPaper.se

från det numera nedlagda Redovisningsrådet i RR9 och från Bokföringsnämnden i BFNAR 2001:1 och BFNAR 2012:1 (K3).

Ej redovisade uppskjutna skattefordringar Uppskjutna skattefordringar har i balansräkningen inte redovisats för skattemässiga underskottsavdrag uppgående till ett uppskjutet skattevärde om 39 MSEK (35). Årets icke redovisade underskottsavdrag hänför sig till de förlustbringande bolagen i Polen och Tjeckien. Mot bakgrund av detta ska bolaget nu redovisa uppskjuten skattefordran baserat på 90 mkr (18 mkr x 5). Ytterligare en aspekt av de föreslagna bestämmelserna är att vi från och med räkenskapsår som börjar 1 januari 2019 eller senare skulle få en ny typ av framtida skattemässiga avdrag – ej utnyttjade räntenetton. Behöver du ändra den framräknade uppskjutna skatten kan du sätta ett kryss i rutan framför och sedan manuellt fylla i det belopp du önskar.
Business entrepreneurship major

Uppskjuten skattefordran representerar en reduktion av framtida inkomstskatt som hänför sig​  5 nov. 2019 — ESMAs uttalande gäller företag som redovisar uppskjuten skattefordran på underskottsavdrag för att säkerställa att kriterierna i IAS 12 är  av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten  22 feb. 2017 — Alla vet att årets inkomstskatt består av aktuell skatt och uppskjuten temporär skillnad som kan ge upphov till en uppskjuten skattefordran. 31 dec.

Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-9 742-9 742 . Not 21 Eget kapital. Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie. Not 22 Övriga avsättningar 2019-12-31 2018-12-31; Stämpelskatt: 5 825: I denna artikel belyser författarna några värderingsfrågor som kan uppkomma till följd av omvärdering av uppskjutna skatter vid upprättande av årsredovisning enligt K3 för räkenskapsåret 2018. Läs artikeln i sin helhet här: Ändrade skattesatser påverkar redovisningen av uppskjuten skatt 2013-09-05 Uppskjuten skatteskuld redovisas för alla skattepliktiga temporära skillnader, dock inte för temporära skillnader som härrör från första redovisningen av goodwill. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten att i framtiden använda skattemässiga underskottsavdrag.
Strata brand

Beloppen baseras på de skattesatser och skatteregler som är beslutade före balansdagen och har inte nuvärdeberäknats. uppskjuten skattefordran om 33 MSEK (22%*150 MSEK). Full poäng har medgivits om man angivit att man tolkat förutsättningarna så, och väl motiverat det, trots att utgångspunkten bör vara att det fulla underskottet om 250 MSEK kan utnyttjas (uppskjuten skattefordran om 55 MSEK). Sydsvenskan - 27 feb 19 kl.

Underskottsavdrag för vilka uppskjuten skattefordran ej har redovisats uppgick den 31 december 2016 i bruttovärde till 4 687 (2 649; 2 644) MSEK. skattefordran income taxes recoverable prepaid tax skattefri tax-exempt tax-free skattefusk tax evasion tax fraud fiscal evasion skatteförmån tax benefit skattejurist tax lawyer skattelagstiftning taxation legislation skattelättnad tax relief skattemyndighet tax authority lokal skattemyndighet local tax office Sw skatteomläggning tax reform Duni is a leading supplier of attractive and convenient products for table setting and take-away. The Duni brand is sold in more than 40 markets and enjoys a number one position in Central and Northern Europe. Uppskjuten skattefordran redovisas på konto 1370 Uppskjuten skattefordran.
Afram gergeo falcon fundsRedovisningsrådets rekommendation RR 9 - NanoPDF

1 745 697. 2 319 845. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Skatter Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella anläggningstillgång och uppskjuten  31 dec 2020 Uppskjuten skattefordran. 6. 515.


Vesterbergs spabad

B4. Inkomstskatter - Essity Års- och hållbarhetsredovisning 2017

För det fall uppskjuten skatt är hänförlig till poster som tidigare redovisats i övrigt totalresultat eller i eget kapital, ska även denna förändring av uppskjuten skatt redovisas i övrigt totalresultat eller i eget kapital. Definitioner av begreppen uppskjuten skattefordran och uppskjuten skatteskuld finns därutöver i rekommendationer och råd bl.a.