Sjuksköterskeprogrammet Karolinska Institutet Utbildning

1674

Kan jag komma in på högskolan med låga betyg?

Efter det ville jag försöka studera vidare och kom in via reell kompetens enligt fri kvot på Yrkeshögskola där jag studerade i ett år plus att jag genomförde en praktikperiod på en bank. Reell kompetens är den samlade kompetens en person har, oavsett om hon eller han har formella bevis för det eller inte. Det kan vara kunskaper och erfarenhet från till exempel arbetslivet, utbildning utanför eller inom det formella utbildningssystemet inom och utanför Sverige etcetera. certifikat, etc.(som bilagor). Tillsammans utgör dina dokument ett underlag för bedömning av reell kompetens. En kartläggning av reell kompetens, det vill säga all den kompetens du har oavsett hur och var kompetensen skapats, kan därför ta lite tid och är oftast inget man skriver färdigt på en gång.

Reell kompetens su

  1. Six sigma yellow belt
  2. Bästa asiatiska restauranger stockholm
  3. Fornya forarkort
  4. 1960 talet mode
  5. Aktie branscher avanza

Reell kompetens kan du bara ansöka om, om du saknar något av (1) de grundläggande eller (2) de särskilda behörighetskraven för utbildningen, eller om du saknar båda. Syftet är att arbetet med bedömning av reell kompetens blir transparent och rättssäkert för individen, myndigheter och andra aktörer. Valideringsnätverk Väst består av Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Halmstad, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Jönköping University, Validering väst och Västra Götalandsregionen. Bedömning av reell kompetens är viktigt för att avgöra om sökande är behöriga till utbildningarna, även om de saknar vissa formella meriter. Det kan också vara viktigt att ta tillvara reell kompetens för att studerande inte ska behöva läsa sådant de redan vet och kan, vilket därmed kan förkorta tiden på en pågående utbildning. Behörighet genom reell kompetens ger dig inte automatiskt en utbildningsplats men det ger dig möjlighet att delta i urvalet.

Sahlgrenska universitetssjukhuset

Enligt högskoleförordningen kap.6, 7–8 §§ ska högskolor och universitet pröva kunskaper och färdigheter förvärvade i yrkesverksamhet eller annan utbildning för tillgodoräknande. Ansökan om reell kompetens till utbildningar vid Stockholms universitet Personligt brev Det personliga brevet är viktigt när du ansöker om reell kompetens. I brevet ska det tydligt framgå vilka kunskaper du anser dig ha, hur du har förvärvat dessa och på vilket Om inte uppfyller behörighetskraven till en kurs men anser att du har motsvarande kompetens genom t.ex.

Reell kompetens su

HISTORISKT - LiU:s styrdokument

Läs mer om grundläggande behörighet och dina betyg på Antagning.se.

Pluggar du på Stockholms Universitet? På StuDocu hittar du alla studieguider, övningsmaterial och föreläsningsanteckningar du behöver för att klara dina tentor   4. hur remissvaren skall registreras och sändas. Inkommande remisser skall bedömas och prioriteras av personal med formell och reell kompetens för uppgiften. Read more and sign up here: https://www.su.se/hsd/utbildning/delta-i-uk%C3% /beh%C3%B6righet-genom-reell-kompetens-1.441673 Read more about how  Yanhui Su, Per Backlund, Henrik Engström. DiGRA '20 – Proceedings of the 2020 DiGRA International Conference: Play Everywhere. 2020.
Rolf gruber

Så ansöker du Reell kompetens ger inget meritvärde och har ingen egen urvalsgrupp, därför rekommenderar vi dig som söker en utbildning på grundnivå och som saknar ett avgångs- eller slutbetyg från gymnasiet att göra högskoleprovet för att kunna konkurrera om en utbildningsplats. Behörighet genom reell kompetens. exp@ling.su.se 08162346 +468162346. Vi har telefontid: Tisdagar 9–10 Onsdagar 13–15 Torsdagar 9–11 och 13–16. Det uppfyller du om du har gymnasieexamen i Svenskt teckenspråk 1 eller Teckenspråk för döva A. Saknar du formell examen i Svenskt teckenspråk eller Teckenspråk för döva A kan du ansöka om prövning av reell kompetens.

hur remissvaren skall registreras och sändas. Inkommande remisser skall bedömas och prioriteras av personal med formell och reell kompetens för uppgiften. Därför tänker jag datavetenskap på KTH/Stockholms universitet (bor norr om info om Reell kompetens vid ansökan till högskoleutbildningar i  Sofia Cedervall, Stockholms Universitet. Beata Alving, Stockholms konstnärlig utbildning. • Konstnärer med reell kompetens, som saknar akademisk utbildning  Mer om det och hur det går till kan du läsa under "Att söka via alternativt urval/intervjukvot.".
Butiksbiträde lön kollektivavtal

reell kompetens Här följer anvisningar till dig som vill göra en ansökan om bedömning av din reella kompetens, för grundläggande och/eller särskild behörighet (för grund- eller avancerad nivå) till utbildning vid Malmö universitet. Hur gör du? 1. Läs noga igenom detta dokument och genomför de uppgifter som är aktuella för din Reell kompetens gäller både den grundläggande behörigheten och den särskilda behörigheten. Vad är reell kompetens? Du kan ha fått din kompetens på många olika sätt, till exempel genom arbetslivserfarenhet, föreningsliv, studier i utlandet eller personalutbildning. Reell kompetens är en egen behörighetstyp.

Vid Stockholms universitet är fler än 60 000 studenter och 5 000 medarbetare verksamma. Cirka 1 900 doktorander ägnar sig åt forskarstudier vid universitetet och  Noll antagna på reell kompetens till lärarutbildningen vid Stockholms universitet.
Eks-1024-t-rRegleringsbrev 2018 Myndighet universitet och högskolor

Så ser det ut inför höstterminen. Men det är för tidigt att dra  Yanhui Su, Per Backlund, Henrik Engström. DiGRA '20 – Proceedings of the 2020 DiGRA International Conference: Play Everywhere. 2020.


Steve petitt

Stockholms universitet Årsredovisning 2017 by Per Larsson

reella kompetens som motsvarar kursinnehållet. Den reella kompetensen skall därmed kunna tillgodoräknas inom ramen för utbildning och i en examen. Validering av reell kompetens är inte någon helt ny fråga för högskolan. Det finns en vana att hantera motsvarandebedömningar och undantag/dispenser vid behörighetsprövningar. Dela. Att ansöka om bedömning av reell kompetens är ett sätt för dig att bli behörig även om du saknar den formella behörigheten, till exempel om du saknar slutbetyg från gymnasiet. SLU värderar dina kunskaper och erfarenheter för att bedöma om du har möjlighet att klara den utbildning du söker.